Sprijin pentru IMM-uri -200.000-4.000.000 euro -Regiunea Vest

Judete Eligibile:Timisoara,Arad,Caras-Severin,Hunedoara

Bugetul Apelului

41,25 milioane euro

VALOAREA FINANȚĂRII
NERAMBURSABILE

Pentru codurile CAEN aferente
activităților de producție:

min. 300.000 euro
max. 4.000.000 euro

Pentru codurile CAEN aferente
activităților de servicii:

min. 200.000 euro
max. 1.000.000 euro

(Ghid Aflat in Consultare )

Depunere:

01 august 2024, ora 12.00 –
31 august 2024, ora 12.00

Solicitanti Eligibili:IMM-urile

Solicitantul de finanțare eligibil:


-are un număr mediu de locuri de muncă (ENI) de minim 1 în anul anterior
depunerii proiectului;
-a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 2 ani fiscali integrali anterior
depunerii proiectului;
-nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior, oricând în anul
curent depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la momentul semnării
contractului de finanțare;
-a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior
-depunerii proiectului, inclusiv până la semnarea contractului de finanțare;
-își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu minim 3;
-Proiectul trebuie să propună: o investiție inițială, respectiv înființarea unei noi unități/
extinderea capacității unei unități existente/ diversificarea producției unei unități prin
produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate;
-Proiectele cu construcții se depun cu Certificat de urbanism. Autorizația de construire
se depune până cel târziu la depunerea primei cereri de rambursare pentru cheltuielile
aferente contractului de execuție lucrări;
Nu se finanțează:
-proiecte cu lucrări demarate și/sau achiziții de bunuri demarate;
-cheltuieli pentru înlocuirea echipamentelor/instalațiilor/utilajelor existente;
-investiții dedicate exclusiv spațiilor/sediilor administrative.

CE SE FINANȚEAZĂ

Spații de producție de tip construcție industrială și
spații pentru prestări servicii;
Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru,
mobilier, echipamente informatice, birotică, de
natura mijloacelor fixe;
Instalații/echipamente specifice care încorporează
tehnologii avansate, susțin industrializarea
automatizată și inovarea; instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii unei economii de
energie;
Activități din domeniul economiei circulare/activități
de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare
ecologice;
Active necorporale, exclusiv legate de desfășurarea
activității finanțate: brevete, licențe, mărci
comerciale, programe informatice, alte drepturi şi
active similare;
Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a
gamei de produse și servicii oferite; participarea la
principalele canale și platforme de internaționalizare;
dezvoltarea de activități de marketing;
Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau
diferitelor procese specifice, etc.

Coduri Caen Eligbilie

ATENȚIE! Solicitanții de finanțare pot depune proiecte prin care solicită finanțare pentru activități aferente codurilor CAEN enumerate în tabelul de mai jos, având locația de implementare a proiectului situată în: mediul urban inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest pentru solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor,mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii. Codurile CAEN din secțiunile A_Producție și B_Servicii sunt eligibile pentru investiții implementate în mediul urban, mediul rural și stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. Codurile CAEN din secțiunea C sunt eligibile exclusiv pentru investiții implementate în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

Secțiunea A_Producție

Nr. crt.CAENDenumireSoldul balanței comerciale[1]
 1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textilepozitiv
 1320Producția de țesăturipozitiv
 1330Finisarea materialelor textilepozitiv
 1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetarepozitiv
 1392Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)pozitiv
 1393Fabricarea de covoare și mochetepozitiv
 1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plasepozitiv
 1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcămintepozitiv
 1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textilepozitiv
 1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.pozitiv
 1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pielepozitiv
 1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucrupozitiv
 1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)pozitiv
 1414Fabricarea de articole de lenjerie de corppozitiv
 1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.pozitiv
 1420Fabricarea articolelor din blanănegativ
 1431Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor și articolelor de galanteriepozitiv
 1439Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de îmbrăcămintepozitiv
 1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașamentpozitiv
 1520Fabricarea încălțăminteipozitiv
 1621Fabricarea de furnire și a panourilor din lemnpozitiv
 1622Fabricarea parchetului asamblat în panouripozitiv
 1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcțiipozitiv
 1624Fabricarea ambalajelor din lemnpozitiv
 1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletitepozitiv
 1711Fabricarea celulozeipozitiv
 1712Fabricarea hârtiei și cartonuluipozitiv
 1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și cartonnegativ
 1722Fabricarea produselor de uz gospodaresc și sanitar, din hârtie sau cartonnegativ
 1723Fabricarea articolelor de papetărienegativ
 1724Fabricarea tapetuluinegativ
 1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.negativ
 1811Tipărirea ziarelorpozitiv
 1812Alte activități de tipărire n.c.a.negativ
 1813Servicii pregătitoare pentru pretipărirepozitiv
 1814Legatorie și servicii conexepozitiv
 1820Reproducerea înregistrărilornegativ
 2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținerepozitiv
 2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)pozitiv
 2060Fabricarea fibrelor sintetice și artificialepozitiv
 2110Fabricarea produselor farmaceutice de bazăpozitiv
 2120Fabricarea preparatelor farmaceuticenegativ
 2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelorpozitiv
 2219Fabricarea altor produse din cauciucpozitiv
 2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plasticnegativ
 2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plasticnegativ
 2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcțiipozitiv
 2229Fabricarea altor produse din material plasticpozitiv
 2311Fabricarea sticlei platepozitiv
 2312Prelucrarea și fasonarea sticlei platenegativ
 2313Fabricarea articolelor din sticlăpozitiv
 2314Fabricarea fibrelor din sticlăpozitiv
 2319Fabricarea de sticlărie tehnicăpozitiv
 2320Fabricarea de produse refractarenegativ
 2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramicănegativ
 2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsănegativ
 2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamentalpozitiv
 2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicăpozitiv
 2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramicăpozitiv
 2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramicăpozitiv
 2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.apozitiv
 2351Fabricarea cimentuluinegativ
 2352Fabricarea varului și ipsosuluinegativ
 2361Fabricarea produselor din beton pentru construcțiinegativ
 2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcțiinegativ
 2363Fabricarea betonuluinegativ
 2364Fabricarea mortaruluinegativ
 2365Fabricarea produselor din azbocimentnegativ
 2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsospozitiv
 2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietreinegativ
 2391Fabricarea de produse abrazivenegativ
 2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.pozitiv
 2441Producția metalelor prețioasepozitiv
 2442Metalurgia aluminiuluipozitiv
 2443Producția plumbului, zincului și cositoruluipozitiv
 2444Metalurgia cupruluipozitiv
 2445Producția altor metale neferoasepozitiv
 2453Turnarea metalelor neferoase ușoarepozitiv
 2454Turnarea altor metale neferoasepozitiv
 2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalicepozitiv
 2512Fabricarea de uși și ferestre din metalpozitiv
 2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centralăpozitiv
 2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalicepozitiv
 2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)pozitiv
 2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilornegativ
 2561Tratarea și acoperirea metalelorpozitiv
 2562Operațiuni de mecanică generalăpozitiv
 2571Fabricarea produselor de tăiatpozitiv
 2572Fabricarea articolelor de feroneriepozitiv
 2573Fabricarea uneltelorpozitiv
 2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțelpozitiv
 2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metalnegativ
 2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcurinegativ
 2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibepozitiv
 2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.pozitiv
 2612Fabricarea altor componente electronicepozitiv
 2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor perifericenegativ
 2630Fabricarea echipamentelor de comunicațiipozitiv
 2720Fabricarea de acumulatori și bateriipozitiv
 2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronicenegativ
 2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminatpozitiv
 2790Fabricarea altor echipamente electricepozitiv
 2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulatpozitiv
 2830Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestierepozitiv
 2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metaluluipozitiv
 2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.pozitiv
 2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.pozitiv
 2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutierpozitiv
 2920Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorcipozitiv
 2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehiculepozitiv
 2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehiculepozitiv
 3020Fabricarea materialului rulantpozitiv
 3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizipozitiv
 3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazinepozitiv
 3102Fabricarea de mobilă pentru bucatăriipozitiv
 3103Fabricarea de saltele și somierepozitiv
 3109Fabricarea de mobilă n.c.a.pozitiv
 3211Baterea monedelornegativ
 3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioasepozitiv
 3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similarepozitiv
 3220Fabricarea instrumentelor muzicalepozitiv
 3230Fabricarea articolelor pentru sportpozitiv
 3240Fabricarea jocurilor și jucariilorpozitiv
 3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologicepozitiv
 3291Fabricarea măturilor și periilorpozitiv
 3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.pozitiv
 3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloasenegativ
 3831Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelorpozitiv
 3832Recuperarea materialelor reciclabile sortatepozitiv
    Secțiunea B_Servicii
Nr. crt.CAENDenumireSoldul balanței comerciale
 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialenegativ
 4211Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilornegativ
 4212Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subteranepozitiv
 4213Construcția de poduri și tunelurinegativ
 4221Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluidenegativ
 4222Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiinegativ
 4291Construcții hidrotehnicenegativ
 4299Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.pozitiv
 4311Lucrări de demolare a construcțiilornegativ
 4321Lucrări de instalații electricenegativ
 4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatnegativ
 4329Alte lucrări de instalații pentru construcțiinegativ
 4331Lucrări de ipsoserienegativ
 4332Lucrări de tâmplărie și dulgheriepozitiv
 4333Lucrări de pardosire și placare a perețilornegativ
 4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuripozitiv
 4339Alte lucrări de finisarepozitiv
 4391Lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcțiinegativ
 4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.negativ
 4520Întreținerea și repararea autovehiculelornegativ
 5811Activități de editare a cărțilornegativ
 5812Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similarenegativ
 5813Activități de editare a ziarelorpozitiv
 5814Activități de editare a revistelor și periodicelornegativ
 5819Alte activități de editarenegativ
 5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziunepozitiv
 5912Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziunepozitiv
 5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziunenegativ
 5914Proiecția de filme cinematograficenegativ
 5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicalăpozitiv
 6010Activități de difuzare a programelor de radionegativ
 6020Activități de difuzare a programelor de televiziunenegativ
 6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablunegativ
 6120Activități de telecomunicatii prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)negativ
 6130Activități de telecomunicații prin satelitnegativ
 6190Alte activități de telecomunicațiipozitiv
 6391Activități ale agențiilor de știripozitiv
 6399Alte activități de servicii informaționale n.c.apozitiv
 7111Activități de arhitecturăpozitiv
 7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteapozitiv
 7120Activități de testări și analize tehnicepozitiv
 7311Activități ale agențiilor de publicitatepozitiv
 7410Activități de design specializatnegativ
 7420Activități fotograficenegativ
 7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)pozitiv
 7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.pozitiv
 8110Activități de servicii suport combinatepozitiv
 8121Activități generale de curățenie a clădirilornegativ
 8122Activități specializate de curățenienegativ
 8129Alte activități de curățenienegativ
 8130Activități de întreținere peisagisticănegativ
 8610Activități de asistență spitaliceascănegativ
 8621Activități de asistență medicală generalănegativ
 8622Activități de asistență medicală specializatănegativ
 8623Activități de asistență stomatologicănegativ
 8690Alte activități referitoare la sănătatea umanănegativ
 8710Activități ale centrelor de îngrijire medicalănegativ
 8720Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitalenul (…)
 8730Activități ale caminelor de bătrâni și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singurenegativ
 8790Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.negativ
 8810Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singurenegativ
 8891Activitati de îngrijire zilnică pentru copiinegativ
 8899Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.negativ
 9001Activități de interpretare artistică (spectacole)negativ
 9002Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)negativ
 9003Activități de creație artisticăpozitiv
 9004Activități de gestionare a sălilor de spectacolenegativ
 9101Activități ale bibliotecilor și arhivelorpozitiv
 9311Activităţi ale bazelor sportivenegativ
 9312Activităţi ale cluburilor sportivepozitiv
 9313Activităţi ale centrelor de fitnessnegativ
 9319Alte activități sportivenegativ
 9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor perifericenegativ
 9512Repararea echipamentelor de comunicațiipozitiv

Secțiunea C_LISTA CODURI CAEN ELIGIBILE exclusiv în stațiuni turistice atestate

Nr. crt.CAENDenumireSoldul balanței comerciale
 5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similarenegativ
 5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă duratănegativ
 5530Parcuri pentru rulote, campinguri și taberenegativ
 5590Alte servicii de cazarenegativ
 5610Restaurantenegativ
 5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimentenegativ
 5629Alte servicii de alimentație n.c.a.negativ
 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilornegativ
 9321Bâlciuri și parcuri de distracțiinegativ
 9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.pozitiv

[1]Informațiile din coloana Soldul balanței comerciale – conform situației furnizate de Institutul Național de Statistică și Banca Națională a României privind soldul balanței comerțului internațional cu bunuri și servicii în anul 2022 la nivel de cod CAEN:

  • Valorile negative  ale soldurilor – importurile sunt mai mari decât exporturile.         
  • Valorile pozitive  ale soldurilor – importurile sunt mai mici decât exporturile.            
  • Valorile nule (…) ale soldurilor – nu sunt agenți economici care au raportat comerț internațional cu bunuri sau servicii.

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!